กาแฟ ชา คาเฟอีน กับความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านม

การศึกษาทางคลินิกระยะยาวแบบ Long-term cohort study ของการดื่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนในปริมาณสูง ต่อการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม ในผู้หญิงจำนวน 85,987 คน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 – 2002 (22 ปี) พบว่าการดื่มกาแฟที่มีหรือไม่มีคาเฟอีน และการดื่มชา ไม่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านม นอกจากนี้ การดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนผสมอยู่อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมในหญิงวัยหมดประจำเดือน

Int J Cancer 2008;122:2071-6.