อาหารเช้าชนิดธัญพืช (Cereal) กับการเป็น Prebiotic

การศึกษาทางคลินิกแบบสุ่ม (A double-blind, randomized, crossover study) ในอาสาสมัครจำนวน 31 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ได้รับอาหารเช้าชนิดธัญพืช ปริมาณ 48 ก. ทุกวัน เทียบกับการได้รับรำข้าว เป็นเวลา 3 สัปดาห์ แล้วสลับกลุ่ม โดยมีช่วงล้างยา (wash out period) 2 สัปดาห์ พบว่าในกลุ่มที่ได้รับธัญพืชปริมาณของแบคทีเรียชนิด bifidobacteria และ lactobacilli ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ในอุจาระมีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับรำข้าว นอกจากนี้ยังทำให้ความเข้มข้นของสาร ferulic acid ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มขึ้น ในขณะที่ทำให้ระดับขอคอเลสเตอรอลในเลือดลดลง

Br J Nutr 2008;99:110-20.