ผลของสาร glabridin จากชะเอมเทศต่อการเรียนรู้และความจำของหนูถีบจักร

เมื่อทดสอบโดยป้อนสาร glabridin ที่แยกได้จากรากชะเอมเทศ ขนาด 1, 2 และ 4 มก./กก. ให้แก่หนูถีบจักร ติดต่อกันนาน 3 วัน จากนั้นเหนี่ยวนำให้หนูเกิดอาการความจำเสื่อมด้วยการฉีด scopolamine ขนาด 0.5 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนู พบว่า glabridin ที่ขนาด 2 และ 4 มก./กก. มีผลลดการสูญเสียความจำของหนูได้ เมื่อทดสอบด้วยวิธี elevated plus-maze (ผลต่อการเรียนรู้และความจำ) และ passive avoidance test (ผลต่อความจำระยะยาว) นอกจากนี้ glabridin ขนาด 2 และ 4 มก./กก. ยังมีผลยับยั้งเอนไซม์ cholinesterase ในสมองหนู แสดงว่าสาร glabridin จากชะเอมเทศ มีผลเพิ่มความจำในหนู และมีศักยภาพในการนำมาใช้ในผู้ป่วยโรคความจำเสื่อม

Planta Med 2008;74:377-80