ผลของการให้ขิงผสมในอาหารต่อสภาวะการต้านอนุมูลอิสระในหนูขาว

ทำการศึกษาในหนูขาวเพศผู้อายุ 8-10 สัปดาห์ โดยให้อาหารที่มีผงขิงผสมในปริมาณ 0.075, 0.15 และ 0.75 กรัมของขิง/ 15 กรัมของอาหาร / วัน (คิดเป็นสัดส่วนของผงขิง 0.5 %, 1% และ 5 % ตามลำดับ) เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่าอาหารผสมขิงทั้ง 3 สัดส่วน สามารถกระตุ้นการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ 3 ชนิดจากตับ ได้แก่ superoxide dismutase , catalase และ glutathione peroxidase นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับ lipid peroxidation ในตับและไต และยับยั้งการเกิด oxidation ของโปรตีนในตับอย่างมีนัยสำคัญอีกด้วย ดังนั้นการบริโภคขิงร่วมกับอาหารเป็นประจำสามารถป้องกันการทำลายเนื้อเยื่อที่เกิดจากอนุมูลอิสระได้

Food Chemistry 106 (2008) 991- 996