ผลของการดื่มชาเป็นประจำต่อการกระตุ้นเกร็ดเลือดและการอักเสบ

การทดลองแบบสุ่มโดยให้อาสาสมัครชายสุขภาพดีและไม่สูบบุหรี่ อายุ 18-55 ปี จำนวน 37 คน ได้รับชาดำซึ่งมีสารสกัดจากชา 1050 มิลลิกรัม และจำนวน 38 คน เป็นกลุ่มได้รับยาหลอกเป็นเวลา 6 สัปดาห์ แล้วให้อยู่ในช่วงล้างยา 4 สัปดาห์ ซึ่งในช่วงดังกล่าวนี้ อาสาสมัครจะถูกงด ไม่ให้ดื่มชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน แต่จะได้รับยาหลอกแทน พบว่าหลังจาก 6 สัปดาห์ กลุ่มที่ได้รับชาดำ จะมีการเกาะกลุ่มของ Monocyte-platelet, Neutrophil-platelet และ Leukocyte-platelet ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก ซึ่ง biomarker ทั้ง 3 ชนิดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดแผลอันเนื่องมาจากภาวะผนังหลอดเลือดแข็งตัว และการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด นอกจากนี้ชาดำยังทำให้ plasma C-reactive protein ลดลง ซึ่งสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการเกิดการอักเสบ ผลการทดลองทั้งหมดแสดงให้เห็นว่า การดื่มชาเป็นประจำมีผลลดการอักเสบ และน่าจะมีผลช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

Atherosclerosis 2007;193(2):277-82