สาร Theanine จากชาเขียว สามารถช่วยป้องกันการขาดเลือดไปเลี้ยงที่สมองของหนูได้

การฉีดสารสกัด Theanine (δ-glutamylethylamide) จากชาเขียวขนาด 0.3 และ 1 มก./กก. เข้าทางช่องท้องของหนูขาวอายุ 7 สัปดาห์ ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือด และการขาดเลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเฉียบพลัน พบว่าสารสกัด theanine สามารถปกป้องการทำลายความจำส่วน spatial memory (ความจำในส่วนของรับรู้เกี่ยวกับตำแหน่งและสถานที่) ซึ่งสารสกัด theanine ขนาด 1 มก./ก. สามารถป้องกันการลดจำนวนของเซลล์ในสมองส่วน hippocampal CA1 ได้ด้วย ซึ่งจะมีผลให้ความจำของหนูไม่ถูกทำลาย นอกจากนี้ยังป้องกันการตายของเซลล์ประสาท จากการทดลองนี้สรุปได้ว่าสารสกัด theanine จากชาเขียว สามารถป้องกันการถูกทำลายส่วนความจำอันเนื่องมาจากการขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง และป้องกันการตายของเซลล์ประสาท ซึ่งน่าจะมีประโยชน์ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

Phytother Res 2008;22:65-8