สาร diallyl sulfone จากกระเทียมป้องกันการกลายพันธุ์

เมื่อป้อนสาร diallyl sulfone (DASO2) ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2E1 ขนาด 12.5 – 200 มก./กก. ให้หนูถีบจักร (transgenic mice) 2 ชม. ก่อนที่หนูจะได้รับการฉีด vinyl carbamate เข้าทางช่องท้อง เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์และการทำลายโครโมโซม (สาร vinyl carbamate ถูกเปลี่ยนโดยเอนไซม์ CYP2E1 ให้เป็นสารก่อกลายพันธุ์) 4 สัปดาห์ต่อมาพบว่า สาร DASO2 ขนาด 50 – 200 มก./กก. จะลดการกลายพันธุ์ในหนูลงได้ 50 – 70% และลดการทำลายโครโมโซมลง 33 – 44% สารขนาด 200 มก./กก. จะลดการกลายพันธุ์ในลำไส้หนูได้ประมาณ 40%

Carcinogenesis 2007;28(80):1824-30