ผลของกิงโกะในการปกป้องตับ

การทดลองป้อนสารสกัดจากใบกิงโกะซึ่งประกอบด้วยฟลาโวนอยด์ 24% และเทอร์ปีนอยด์ 6% ที่ขนาด 48 และ 96 มก./กก. เป็นเวลา 1 ชม. ก่อนจะให้เอทานอล ขนาด 2.4 ก./กก. แก่หนูขาว ติดต่อกันนาน 90 วัน พบว่าสารสกัดจากใบกิงโกะทั้ง 2 ขนาด มีผลปกป้องตับจากการทำลายด้วยเอทานอลได้ โดยจะช่วยลดการเกิดถุงไขมัน (macrovesicular steatosis) และการเสื่อมของ parenchyma (parenchymatous degeneration) ในเซลล์ตับ ลดระดับของเอนไซม์ aspartate aminotransferase และ alanine aminotransferase ลดการเกิด lipid peroxidation โดยลดระดับของ malondialdehyde เพิ่มระดับของ glutathione เอนไซม์ superoxide dismutase, glutathione peroxidase และ catalase นอกจากนี้สารสกัดจากใบกิงโกะยังเหนี่ยวนำให้เกิดการแสดงออกและการทำงานของเอนไซม์ heme oxygenase-1 ด้วย

Food Chem Toxicol 2007;45:1333-42