สารสกัด และ สาร citral ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์จากตะไคร้ มีฤทธิ์รักษาอาการท้องเสีย

เมื่อทดสอบในหนูถีบจักรโดยการป้อน castor oil (น้ำมันระหุ่ง) ให้ท้องเสีย ป้อน MgSO4 ให้กระตุ้นการหลั่งสารและการเคลื่อนไหวของลำไส้เล็ก และทำ charcoal meal test เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของลำไส้ เมื่อป้อนสารสกัดขนาด 800 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ให้หนูถีบจักรพบว่าลดปริมาณอุจจาระได้ 53.44% นอกจากนี้ ที่ขนาดเดียวกัน ยังยับยั้งการหลั่งของเหลวในลำไส้ซึ่งเหนี่ยวนำด้วย MgSO4 และลดการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหารและลำไส้ เมื่อทดสอบด้วย charcoal meal test

Pharmacologyonline 2006;2:290-8