ฤทธิ์ต้านเนื้องอกของสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก

เมื่อป้อนสาร polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อก ขนาด 180 และ 360 มก./กก. ให้แก่หนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้องอกชนิด uterine cervical carcinoma (U14) เป็นเวลา 12 วัน พบว่า polysaccharides จากหญ้าต้อมต๊อกสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้ 27.39% และ 37.94% ตามลำดับ โดยไม่มีพิษต่อตับและไตของหนู ซึ่งผลในการต้านเนื้องอกมาจากสาร polysaccharides ทำให้เซลล์ของเนื้องอกตายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการแสดงออกของยีนส์ Bax และลดการแสดงออกของยีนส์ Bcl-2 และ mutant p53 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการตายของเซลล์ นอกจากนี้ยังมีผลทำให้ระดับของ TNF-α ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเนื้องอก (tumor promoting factor) ลดลงด้วย

Phytother Res 2007;21:832-40