ผลของสารสกัดจากใบโหระพาต่อคุณภาพการนอนหลับและความรุนแรงของการนอนไม่หลับในสตรีวัยหมดประจำเดือน

การศึกษาในสตรีวัยหมดประจำเดือน จำนวน 60 ราย อายุ 40-65 ปี ที่มีความผิดปกติของการนอนหลับ แบ่งออกเป็น กลุ่มที่รับประทานแคปซูลสารสกัดจากใบโหระพา วันละ 1 แคปซูล ก่อนเข้านอน 1 ชม. (1 แคปซูล ประกอบด้วยสารสกัด 70% อัลกอฮอล์จากใบโหระพา 250 มก.) เป็นเวลา 1 เดือน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก ประเมินผลโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการนอนหลับ (The Pittsburgh Sleep Quality Index; PSQI) ซึ่งคุณภาพการนอนหลับที่ดี คือ คะแนน PSQI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 และแบบประเมินความรุนแรงของอาการนอนไม่หลับ (Insomnia Severity Index; ISI) ซึ่งคะแนน ISI สูง แสดงว่ามีความรุนแรงของการนอนไม่หลับสูง พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบโหระพามีคะแนน PSQI และ ISI ลดลง เมื่อเทียบกับก่อนการศึกษา และกลุ่มควบคุม แสดงว่าสารสกัดจากใบโหระพามีผลช่วยทำให้คุณภาพการนอนหลับของสตรีวัยหมดประจำเดือนดีขึ้น และลดความรุนแรงของการนอนไม่หลับ

Phytother Res. 2023;37:2344-52.