ฤทธิ์ปกป้องตับอักเสบของสารสกัดหล่อฮังก๊วย

การศึกษาผลของหล่อฮังก๊วย (Siraitia grosvenorii) ต่อการปกป้องตับอักเสบที่ไม่ได้มีสาเหตุจากแอลกอฮอล์ในหนูแรทที่ป้อนด้วยอาหารปราศจากโคลีน เมทไธโอนีนต่ำและควบคุมปริมาณกรดอะมิโน (choline-deficient, methionine-lowered, l-amino acid-defined (CDAA) diet) ทำการทดสอบด้วยการป้อนน้ำที่มีสารสกัดหล่อฮังก๊วย (มี mogroside V มากกว่า 50%) ความเข้มข้น 0.06, 0.2, และ 0.6% โดยน้ำหนัก/ปริมาตร ให้แก่หนูแรทร่วมการป้อนอาหาร CDAA เป็นเวลา 13 สัปดาห์ ผลพบว่าอาหาร CDAA จะชักนำให้เกิดความเป็นพิษต่อตับ และเพิ่มการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับภาวะอักเสบและการสร้างพังผืด ส่งผลให้ตับของหนูแรทเกิดรอยโรค ตับมีภาวะเครียดออกซิเดชัน เซลล์ตับเกิดการตายแบบ apoptosis และเกิดพังผืดในตับ นอกจากนี้อาหาร CDAA ให้ผลเพิ่มการแสดงออกของ nuclear factor-κB (NF-κB) และ CD44 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการอักเสบและการสร้างพังผืดในตับ อย่างไรก็ตามการป้อนน้ำที่มีสารสกัดหล่อฮังก๊วยให้แก่หนูแรทร่วมการป้อนอาหาร CDAA มีผลยับยั้งการเกิดรอยโรคของตับและลดการแสดงออกของ CD44 จากการเหนี่ยวนำด้วย CDAA ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหล่อฮังก๊วยสามารถปกป้องตับโดยเกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และควบคุมการแสดงออกของ CD44 จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้รักษาภาวะตับอักเสบได้

J Toxicol Pathol 2023;36:1–10.