ฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดจากถั่วอะซูกิ

สารสกัด 70% เอทานอลจากเมล็ดถั่วอะซูกิ (Phaseolus angularis L.) ประกอบด้วยสารฟีนอลิกรวม เท่ากับ 144.69±7.30 มก. สมมูลของกรดแกลลิก/ก. สารสกัดแห้ง และสารฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 133.90±0.01 มก. สมมูลของเคอร์ซิติน เมื่อนำสารสกัดนี้มาทดสอบในเซลล์ผิวหนัง human keratinocytes (HaCaT) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดความเสื่อมด้วยรังสียูวีบี (UVB) พบว่าสารสกัดความเข้มข้น 1-250 มคก./มล. มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ ซึ่งฤทธิ์แปรผันตามความเข้มข้น โดยมีค่า IC50 เท่ากับ15.5 และ 16.1 มคก./มล. เมื่อทดสอบด้วยวิธี 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และ 2,2'-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline)-6-sulfonic acid (ABTS) ตามลำดับ แต่ฤทธิ์อ่อนกว่าวิตามินซีซึ่งเป็นตัวควบคุมบวก (ค่า IC50 2.5 และ 0.3 มคก./มล. ตามลำดับ) สารสกัดที่ความเข้มข้น 1, 10, 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง reactive oxygen species (ROS), ยับยั้งการหลั่งของเอนไซม์ collagenase, elastase, matrix metalloproteinase (MMP)-1 และ MMP-3 เมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ที่ไม่ได้รับสารสกัด โดยสารสกัดที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. จะมีฤทธิ์ดีที่สุด สามารถยับยั้ง ROS, เอนไซม์ collagenase, elastase, MMP-1 และ MMP-3 ได้ 63.2%, 37.9%, 27.7%, 32.7% และ 21.9% ตามลำดับ ขณะที่วิตามินซีมีผลยับยั้งได้ 68.5%, 48.4%, 25.9%, 18.5% และ 15.4% ตามลำดับ นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดการแสดงออกของ MMP-1, เพิ่มการแสดงออกของ transforming growth factor (TGF)- β1, procollagen type I และลดการแสดงออกของ Smad7 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างคอลลาเจน, ยับยั้งการแสดงออกของ p-ERK, p-JNK, p-p38, p-c-Fos และ p-c-Jun, กระตุ้นการแสดงออกของโปรตีน Nrf2 และเพิ่มระดับของเอนไซม์ heme oxygenase (HO)-1 และ quinone oxidoreductase (NQO)-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการต้านอนุมูลอิสระ สรุปได้ว่าสารสกัดจากเมล็ดถั่วอะซูกิมีฤทธิ์ชะลอความแก่เนื่องจากแสงแดด (photoaging) ของเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับชะลอความแก่และ ลดเลือนริ้วรอยของผิวต่อไปได้

Molecules. 2023;28,1407. doi: 10.3390/molecules28031407.