ผลของชาสมุนไพรเทียนสัตตบุษย์ต่อปริมาณน้ำนมและน้ำหนักของทารกที่คลอดก่อนกำหนด

การศึกษาในมารดาที่มีทารกคลอดก่อนกำหนด จำนวน 145 คน โดยมารดามีความต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนทารกคลอดก่อนกำหนด มีอายุครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์ ซึ่งเข้ารับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (ICU) และได้รับการใส่สายให้อาหารทางปากหรือทางจมูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ได้รับชาสมุนไพรเทียนสัตตบุษย์ (Anise tea; ประกอบด้วยผงเทียนสัตตบุษย์แห้ง 2 ก. และชาดำ 1 ก.) กลุ่มยาหลอกที่ได้รับชาดำ (ประกอบด้วยชาดำ 3 ก.) และกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รับชาสมุนไพรชนิดใดเลย โดยชงชา 1 ถุง ด้วยน้ำร้อน 150 มล. แช่ทิ้งไว้ 10 นาที รับประทานวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 7 วัน มารดาที่เข้าร่วมการศึกษาในแต่ละกลุ่มจะใช้เครื่องเพื่อปั๊มน้ำนมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อวัน ตลอดการศึกษา พบว่าปริมาณน้ำนมเฉลี่ยที่ปั๊มได้ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกและกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่น้ำหนักตัวของทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งได้รับน้ำนมจากมารดา ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างทั้ง 3 กลุ่ม และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย จากผลการศึกษาแสดงว่าชาสมุนไพรเทียนสัตตบุษย์ มีผลเพิ่มปริมาณน้ำนมของมารดาได้ และไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

BMC Complement Med Ther. 2023;23:19.