ฤทธิ์ป้องกันการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติของฝักสะตอ

การทดสอบฤทธิ์ของส่วนสกัดสกัดต่าง ๆ จากสารสกัดเอทานอลจากฝักสะตอ (Parkia speciosa Hassk.) (นำเมล็ดออก) ต่อการป้องกันการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (hypertrophic cardiomyopathy) โดยทำการทดสอบในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของหนูแรท H9c2 ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ (cardiomyocyte hypertrophy) ด้วย angiotensin II (Ang II) พบว่าส่วนสกัด ethyl acetate มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มขนาดของเซลล์ การหลั่ง B-type natriuretic peptide (BNP) ลดลง ส่วนสกัด ethyl acetate 6.25, 12.5 และ 25 มคก./มล. มีผลป้องกัน Ang II ที่จะกระตุ้นการเพิ่มขนาดพื้นที่ผิวเซลล์ ปัจจัยที่ก่อให้เซลล์หนาผิดปกติ (atrial natriuretic peptide และ BNP) อนุมูลอิสระ ปริมาณโปรตีน และการแสดงออกของ NADPH oxidase 4 ภายในเซลล์ นอกจากนี้ส่วนสกัด ethyl acetate ยังมีผลลดการกระตุ้นวิถี MAPK pathway และ calcineurin-related pathway (GATA-binding protein 4 และ NFATC3) เช่นเดียวกับผลของ valsartan (กลุ่มควบคุมบวก) จากผลการทดสอบครั้งนี้ ส่วนสกัด ethyl acetate จากสารสกัดเอทานอลจากฝักสะตอมีฤทธิ์ป้องกัน Ang II ที่จะกระตุ้นการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจหนาผิดปกติ โดยการควบคุมการส่งสัญญาณของวิถี MAPK/calcineurin-NFAT signaling pathway ในเซลล์

Life (Basel). 2022;13(1):43. doi: 10.3390/life13010043.