ฤทธิ์ต้านความชราของดอกกล้วยไม้สกุลหวายต่อการยืดระยะเวลาการมีชีวิตของหนอนนีมาโทดา

การทดสอบฤทธิ์ต้านความชราของสารกลุ่ม anthocyanins ที่แยกได้จากดอกกล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium officinale) ต่อการยืดระยะเวลาการมีชีวิตของหนอนนีมาโทดา (Caenorhabditis elegans) พบว่าสารกลุ่ม anthocyanins มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากการทดสอบ scavenging free radicals (DPPH และ ABTS) โดยอัตราการกำจัดอนุมูลอิสระขึ้นอยู่กับขนาดของสารสกัด นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของ superoxide dismutase (SOD) ในหนอนนีมาโทดา โดยพบสูงกว่ากลุ่มควบคุม 2.068 เท่า สารกลุ่ม anthocyanins ที่ขนาด 150 มคล. มีฤทธิ์ยืดระยะเวลาการมีชีวิตของหนอนนีมาโทดาขึ้น 56.25% และจากการทดสอบความสามารถในการเกิดลูก (fecundity assay) จากการนับไข่ที่ได้รับการผสมจนถึงระยะฟัก พบว่าสารกลุ่ม anthocyanins ขนาด 50 มคล. มีผลกระตุ้นความดกของการเกิดลูกของหนอนนีมาโทดา จากการทดสอบสรุปได้ว่าสารกลุ่ม anthocyanins ที่แยกได้จากดอกกล้วยไม้ D. officinale มีฤทธิ์กระตุ้นการต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มการมีชีวิตรอดของหนอนนีมาโทดา

Molecules. 2022;27(23):8608. doi: 10.3390/molecules27238608.