ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์human dermal papilla และการเจริญเติบโตของเส้นขนในหนูเม้าส์

ศึกษาผลของสารสกัด 50% เอทานอลจากดอกอัญชันแห้งต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ dermal papillae ที่แยกจากหนังศีรษะของคนปกติโดยเพาะเลี้ยงเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีสารสกัดดอกอัญชัน ความเข้มข้น 0.001-0.1มก./มล.เป็นเวลา 5 วัน เปรียบเทียบผลกับเซลล์ที่ได้รับยา minoxidil ความเข้มข้น 0.01-1.0 ไมโครโมลาร์และเซลล์ในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัดหรือยา พบว่าสารสกัดดอกอัญชันและยา minoxidilที่ทุกความเข้มข้น มีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์dermal papillaeได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และการศึกษาในหนูเม้าส์ที่ถูกโกนขนบริเวณหลัง ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับสารสกัดดอกอัญชัน 10% กลุ่มที่ได้รับยา minoxidil5% กลุ่มที่ได้รับยา latanoprost0.005%(เป็นยาหยอดตาที่ใช้รักษาโรคต้อหิน และมีผลทำให้เพิ่มความหนาและความยาวของขนตา ทำให้ขนขึ้นมากกว่าปกติ) และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ 60% เอทานอล โดยให้ทาสารสกัดหรือยาบริเวณผิวที่ถูกโกนขน ปริมาณ 100 มคล. วันละครั้ง เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นในวันที่ 8-21 ให้เพิ่มปริมาณเป็น 200 มคล. พบว่าสารสกัดดอกอัญชันและยา minoxidilมีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขนของหนู โดยเฉพาะในหนูเพศผู้ ขณะที่ยา latanoprostมีผลเพิ่มจำนวนของต่อมรากผม (hair follicle) และความยาวของเส้นขน สรุปได้ว่าสารสกัดจากดอกอัญชันมีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์ dermal papillae และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นขนในหนูเม้าส์ได้เทียบเท่ากับยา minoxidil แต่ไม่มีผลต่อจำนวนของต่อมรากผมและความยาวของเส้นขน

Pharm Sci Asia.2022;49(5):471-7.