ฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบของสารสกัดจากกระชายในหนูที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาฤทธิ์แก้ปวดของสารสกัด 95% เอทานอลจากเหง้ากระชายในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยสารละลายฟรุกโตส 30% และ streptozotocin โดยป้อนสารสกัด ขนาด 100 และ 400 มก./กก. เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ทดสอบด้วยวิธี hot plate, tail flip, cold allodynia, mechanical allodynia, motor coordination, acetic acid-induced writhing และ formalin-induced paw licking test พบว่าสารสกัดจากเหง้ากระชายมีฤทธิ์แก้ปวดได้ในการทดสอบทุกวิธี เมื่อเทียบกับหนูเบาหวานในกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับสารสกัด และมีผลต้านการอักเสบโดยลดระดับของ TNF-αและ IL-1β นอกจากนี้สารสกัดยังมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มน้ำหนักตัวของหนูที่เป็นเบาหวานได้ สารสำคัญที่พบในสารสกัดคือ สารกลุ่มโพลีฟีนอล ได้แก่ panduratin A, pinostrobin, pinocembrin, cardamonin, boesenbergin A และ alpinetin สรุปได้ว่า สารสกัดจากเหง้ากระชายมีฤทธิ์แก้ปวดและต้านการอักเสบในหนูเบาหวาน ซึ่งจะช่วยในการบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทถูกทำลายที่เกิดจากเบาหวานได้

J Pain Res. 2022;15:779-88.