ฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 6-(methylsulfinyl) hexyl isothiocyanate ที่แยกได้จากวาซาบิ

การทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสาร 6-(methylsulfinyl) hexyl isothiocyanate (6-MSITC) ที่แยกได้จากวาซาบิ (Wasabia japonica; wasabi) ในเซลล์เยื่อบุช่องปากของมนุษย์ (TR146 cell) รวมทั้งผลต่อการกระตุ้นวิถีการส่งสัญญาณภายในเซลล์ พบว่าสาร 6-MSITC มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้าง interleukin (IL)-6 และ C-X-C motif chemokine ligand 10 (CXCL10) ในเซลล์เยื่อบุช่องปากของมนุษย์ที่กระตุ้นด้วย TNF-α นอกจากนี้สาร 6-MSITC ยังยับยั้งวิถีการส่งสัญญาณและการกระตุ้น transcription (STAT)3, nuclear factor (NF)-кB และ p70S6 kinase (p70S6K)-S6 ribosomal protein (S6) และการทดสอบให้ตัวยับยั้ง STAT3 และ NF-кB แก่เซลล์มีผลยับยั้งการสร้าง IL-6 และ CXCL10 จากการกระตุ้นด้วย TNF-α ได้เช่นเดียวกับ 6-MSITC จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสาร 6-MSITC มีฤทธิ์ยับยั้ง IL-6 และ CXCL10 ในเซลล์เยื่อบุช่องปากของมนุษย์ โดยใช้กลไกการยับยั้งการกระตุ้น STAT3 และ NF-кB

Curr Issues Mol Biol. 2022;44(7):2915-22. doi: 10.3390/cimb44070201.