การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงต่อการปกป้องผิวหนังจากรังสี UV และต่อต้านความแก่ของผิวหนังในอาสาสมัครชาวเอเชียและชาวคอเคเซียน

การศึกษาทางคลินิกผลของสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงจากอิตาลี (Citrus sinensis (L.) Osbeck) 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Moro, Tarocco และ Sanguinello ต่อการปกป้องผิวหนังจากรังสี UV และต่อต้านความแก่ของผิวหนังในอาสาสมัครชาวเอเชียและชาวคอเคเซียนจำนวน 100 คน โดยให้รับประทานสารสกัดจากส้มสีแดงขนาด 100 มก./วัน เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ประเมินผลการปกป้องผิวหนังจากแสงแดดโดยการวัดปริมาณแสงที่น้อยที่สุดที่ก่อให้เกิดรอยแดง (minimal erythema dose, MED) วัดประสิทธิภาพของการลดรังสี UVA+B ที่กระตุ้นให้เกิดอาการแดงของผิวหนัง วัดประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระโดยการวัด ferric-reducing antioxidant power (FRAP) และ malondialdehyde (MDA) ประเมินผลการต่อต้านความแก่ของผิวหนังโดยการวัดความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่น ความเปล่งประกาย ปริมาณเม็ดสีเมลานิน การสูญเสียน้ำทางผิวหนัง (transepidermal water loss; TEWL) และริ้วรอยของผิวหนัง ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงมีผลต่อการปรับปรุงการตอบสนองของผิวหนังต่อการปกป้องผิวจากรังสี UV เพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของผิวหนัง โดยยับยั้งการเกิด lipid peroxidation จากการกระตุ้นของรังสี UVA เพิ่มความชุ่มชื้น ความยืดหยุ่นและความเปล่งประกายของผิวหนัง ลดการสูญเสียน้ำทางผิวหนัง ปริมาณเม็ดสีเมลานินในจุดด่างดำ และริ้วรอยร่องลึก จากผลการทดสอบครั้งนี้สรุปได้ว่าสารสกัดมาตรฐานจากส้มสีแดงมีผลต่อการปกป้องผิวหนังจากอันตรายของรังสี UV และลดการเกิดอาการแสดงของความแก่ของผิวหนัง

Nutrients. 2022;14(11):2241. doi: 10.3390/nu14112241.