ผลแก้คลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดของขิง

การศึกษาผลแก้คลื่นไส้อาเจียนหลังผ่าตัดของขิงในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดบริเวณขาและแขน จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ได้รับแคปซูลขิง ขนาด 250 มก. จำนวน 4 แคปซูล (เท่ากับ 1 ก.) และกลุ่มควบคุมที่ได้รับยาหลอก โดยให้ผู้ป่วยรับประทานก่อนการผ่าตัด 2 ชม. ประเมินผลการเกิดและความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียนทันที และที่เวลา 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด พบว่าขิงมีผลช่วยลดการเกิดและความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียนที่เวลาต่างๆ หลังการผ่าตัดได้ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม

J Perianesth Nurs. 2022;37:365-8.