การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากจากเทียนกิ่งในการรักษาภาวะไลเคนอยด์ในช่องปาก

การศึกษาแบบ parallel-group, double-blind, randomized controlled ในผู้ป่วยที่มีภาวะไลเคนอยด์ในช่องปาก จำนวน 40 คน โดยผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการรักษาหลักด้วย betamethasone lotion ร่วมกับการรักษาเสริมด้วยน้ำยาบ้วนปากเทียนกิ่ง (ตำรับประกอบด้วยสารสกัดน้ำจากใบเทียนกิ่ง 2%, เอทานอล 2%, กลีเซอรอล 10% และmethylparaben 0.1% ในน้ำกลั่น) หรือน้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine โดยกำหนดให้ใช้ครั้งละ 5 มล. กลั้วปากนาน 30 วินาที วันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น ประเมินผลด้วยแบบประเมินความเจ็บปวด (visual analog scale index) และความรุนแรงของโรคด้วย Thongprasom score ในวันที่ 0, 7 และ 14 ของการศึกษา ผลพบว่าการรักษาเสริมด้วยน้ำยาบ้วนปากเทียนกิ่งมีประสิทธิภาพในการลดปวดและลดความรุนแรงของโรคภาวะไลเคนอยด์ในช่องปากได้ไม่ต่างจากการใช้น้ำยาบ้วนปาก chlorhexidine จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากเทียนกิ่งเพื่อใช้เป็นยารักษาภาวะไลเคนอยด์ในช่องปากต่อไปในอนาคต

J Ethnopharmacol. 2022;290:115037