ความปลอดภัยในการใช้แคปซูลไพลในผู้ที่มีสุขภาพดี

การศึกษาความปลอดภัยในการใช้แคปซูลไพล โดยศึกษาในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี จำนวน 10 ราย ทั้งเพศชาย และหญิง อายุเฉลี่ย 36.10 ± 7.26 ปี รับประทานแคปซูลไพล ขนาด 100 มก./แคปซูล ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง (แคปซูลไพล 100 มก. มีสารหลักคือ (E)-4-(3', 4'-dimethoxyphenyl) but-3-en-1-ol 4 มก. ซึ่งเป็นสารต้านการอักเสบ) นาน 14 สัปดาห์ พบว่าหลังสิ้นสุดการศึกษาโดยส่วนใหญ่ ไม่พบอาการผิดปกติเกี่ยวกับค่าโลหิตวิทยา และค่าชีวเคมีในเลือดเพื่อดูค่าทำงานของตับและไต มีอาสาสมัคร 1 ราย เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ลดลงเล็กน้อยในสัปดาห์แรก แต่เพิ่มกลับขึ้นมาเล็กน้อยหลังสิ้นสุดการศึกษา และอาสาสมัคร 4 ราย มีอาการง่วงนอนหลังจากที่ได้รับแคปซูลไพลใน 4- 5 ชม. แรก และอาการกลับเป็นปกติใน 2 สัปดาห์แรก จากการศึกษาสรุปได้ว่าการรับประทานแคปซูลไพลระยะยาวค่อนข้างปลอดภัย เพราะไม่มีผลต่อการทำงานของตับและไต อาจมีอาการไม่พึงประสงค์เพียงเล็กน้อย

Sci Technol Asia. 2022;27(1):136-42. doi: 10.14456/scitechasia.2022.13.