ประสิทธิผลของชาสมุนไพรบำรุงน้ำนมโรงพยาบาลวังน้ำเย็นในการกระตุ้นการผลิตน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตร

การศึกษาประสิทธิผลในการกระตุ้นการผลิตน้ำนมของชาสมุนไพรบำรุงน้ำนมโรงพยาบาลวังน้ำเย็นที่มีส่วนผสมของฝาง ชะเอมเทศ มะตูม ขิง และเถาวัลย์เปรียง ในหญิงอายุ 15 - 41 ปี ที่คลอดบุตรโดยการผ่าตัดคลอดที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน อายุครรภ์ 28 - 42 สัปดาห์ จำนวน 120 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ที่ได้รับชาสมุนไพรบำรุงน้ำนมซึ่งเตรียมโดยแช่ชาชงสมุนไพร 1 ซองชา (1 ซองชา ประกอบด้วยสมุนไพรชนิดละ 500 มก.) ในน้ำอุ่น 200 ซีซี นาน 5 นาที ดื่มวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 30 นาที เช้า กลางวัน และเย็น กลุ่มที่ 2 ที่ได้รับยา domeridone ขนาด 10 มก. วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน และเย็น และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุมที่ได้รับชาหลอก (ชาใบเตย 2,500 มก.) และยาหลอก (ยาเม็ดที่ประกอบด้วยแป้งข้าวเหนียว) ทำการศึกษาเป็นเวลา 3 วัน ประเมินผลจากปริมาณน้ำนมที่วัดได้ด้วยเครื่องปั้มนมไฟฟ้า หลังผ่าตัดคลอดทุก 24 ชั่วโมง จนครบ 72 ชั่วโมง โดยเริ่มปั๊มนมหลังจากบุตรดูดนมจนเกลี้ยงเต้า 2 ชั่วโมง นาน 15 นาที พบว่า ชาสมุนไพรบำรุงน้ำนมมีผลเพิ่มปริมาณน้ำนมของมารดาหลังคลอดบุตรได้ไม่แตกต่างกับยา domeridone และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตราย

PLOS ONE. 2022;17(1):e0247637 . doi:10.1371/journal.pone.0247637.