ฤทธิ์ยับยั้งความผิดปกติของไตและอัณฑะจากเบาหวานของสารสกัดจากย่านาง

การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งความผิดปกติของไตและอัณฑะจากเบาหวานของสารสกัดจากย่านางในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยการให้อาหารไขมันสูงและฉีด streptozotocin เข้าช่องท้อง โดยแบ่งหนูแรทออกเป็นกลุ่มที่ให้สารสกัดเอทานอลจากใบย่านาง 100 และ 400 มก./กก.นน.ตัว และกลุ่มที่ให้สารสำคัญ 5,7-dihydroxy-6-oxoheptadecanoic acid (DHA) 25 มก./กก.นน.ตัว ทางปาก เป็นระยะเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ประเมินผลความผิดปกติของอัณฑะโดยการตรวจ testosterone, luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH) และ sperm parameters และประเมินความผิดปกติของไตโดยการวัดระดับ protein และ albumin ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบย่านางและสาร DHA มีผลในการปรับปรุงค่า testosterone, LH และ FSH และ sperm parameters เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มหนูเบาหวานที่ไม่ได้รับสารสกัดจากใบย่านาง กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบย่านางและสาร DHA ยังมีผลในการลดระดับ protein และค่า albumin ในปัสสาวะ ลดการเกิดภาวะเครียดออกซิเดชันและการอักเสบในอัณฑะและไต จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าสารสกัดจากใบย่านางและสาร DHA มีผลในการยับยั้งความผิดปกติของไตและอัณฑะจากภาวะเบาหวาน อาจเกี่ยวข้องกับกลไกการต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ

J Sci Food Agric. 2021;101(4):1598-1608. doi: 10.1002/jsfa.10779.