ฤทธิ์บำรุงผิวหน้าของสารสกัดมาตรฐานจากผลสมอไทย

การทดสอบทางคลินิกแบบมีการสุ่ม ปกปิดสองทาง มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุม และทำการศึกษานาน 8 สัปดาห์ (randomized, double-blinded, placebo controlled 8-week study) ในอาสาสมัครสุขภาพดี เพศหญิง อายุ 35-50 ปี จำนวน 52 คน โดยสุ่มแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน กลุ่มที่ 1 ได้รับยาหลอก และกลุ่มที่ 2 จะได้รับยาเตรียมชนิด oil-in-water ที่มีสารสกัดมาตรฐานจากผลสมอไทย (Synastol® TC, บริษัท Sytheon) เป็นส่วนประกอบ 1% โดยให้อาสาสมัครทายาเตรียมทั่วใบหน้าบาง ๆ วันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ ทำการประเมินสภาพผิว (facial skin appearance) ได้แก่ ความละเอียด (skin texture), ความกระชับ (skin firmness), ความชุ่มชื้น (skin hydration), ความสม่ำเสมอของสีผิว (skin even tone) และความกระจ่างใส (skin radiance) ของผิวหน้า ในสัปดาห์ที่ 2, 4, และ 8 พบว่า กลุ่มที่ได้รับยาเตรียมที่มีสารสกัดมาตรฐานจากผลสมอไทย 1% มีสภาพผิวโดยรวมทั้งหมดดีกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอก และไม่เกิดอาการข้างเคียงใด ๆ โดยเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของการใช้ และให้ผลดีอย่างต่อเนื่องจนจบการทดสอบ ผลสำรวจจากการตอบแบบสอบถามความเห็น (agree/disagree questions) ของการใช้ยาเตรียมที่มีสารสกัดมาตรฐานจากผลสมอไทย 1% ของอาสาสมัคร 80% ให้ความเห็นดังนี้ 85% คิดว่าทำให้ผิวกระชับขึ้น, 92% คิดว่าทำให้ผิวตึงและดูอ่อนเยาว์ขึ้น, 81% คิดว่าทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอขึ้น, 81% คิดว่าทำให้ผิวดูสว่างขึ้น, และ 92% คิดว่าทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น

Clin Cosmet Investig Dermatol. 2021;14:1257-1269. doi: 10.2147/CCID.S326492.