ฤทธิ์รักษาแผลเบาหวานของวุ้นว่านหางจระเข้

การใช้วุ้นว่านหางจระเข้ร่วมกับตำรับนาโนอิมัลชันอินซูลิน (insulin-loaded nanoemulsion) มีประสิทธิภาพในการสมานแผลในสัตว์ทดลองที่เป็นเบาหวาน เตรียมวุ้นว่านหางจระเข้ (ตัวอย่างพืชจากประเทศอินเดีย voucher 2019-20/528) โดยน้ำวุ้นว่านหางจระมาสับและปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่องบดผสม การทดสอบในหนูแรทเบาหวานที่มีแผลเปิดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 หนูปกติที่ได้รับเจลเบส กลุ่มที่ 2 กลุ่มหนูเบาหวาน กลุ่มที่ 3 หนูเบาหวานที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน กลุ่มที่ 4 หนูเบาหวานที่ได้รับเจลว่านหางจระเข้จากท้องตลาด กลุ่มที่ 5 หนูเบาหวานที่ได้รับนาโนอิมัลชันเปล่า กลุ่มที่ 6 หนูเบาหวานที่ได้รับเจลนาโนอิมัลชันอินซูลินที่มีส่วนผสมของวุ้นว่านหางจระเข้ 1.6% โดยน้ำหนัก และกลุ่มที่ 7 หนูเบาหวานที่ได้รับเจลนาโนอิมัลชันอินซูลิน โดยทาเจลครั้งละ 0.5 ก. วันละ 1 ครั้ง ติดต่อกัน 14 วัน ผลพบว่ากลุ่มที่ได้รับเจลนาโนอิมัลชันอินซูลินที่มีส่วนผสมของวุ้นว่านหางจระเข้ 1.6% โดยน้ำหนัก มีการสมานแผลดีที่สุด โดยพบการเกิดเนื้อเยื่อปิดแผลกว่า 75% ตามมาด้วยกลุ่มเจลนาโนอิมัลชันอินซูลิน, กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน และเจลว่านหางจระเข้จากท้องตลาด ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้ว่านหางจระเข้ร่วมกับนาโนอิมัลชันอินซูลินจะเสริมฤทธิ์ในการรักษาแผลเบาหวานได้ดีกว่าการใช้ในรูปแบบของสารเดี่ยว

J Drug Deliv Sci Technol. 2021;64:102601.