ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ผิวหนังที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอนุมูลอิสระด้วย hydrogen peroxide (H2O2) ในหลอดทดลอง ของสารสกัดจากขิง

การทดสอบฤทธิ์ของสาร [6]-shogaol ที่แยกได้จากขิง (Zingiber officinale Roscoe; ginger) โดยทำการทดสอบในเซลล์ผิวหนังมนุษย์ human primary epidermal melanocytes (HEMn-MPs) ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอนุมูลอิสระด้วย hydrogen peroxide (H2O2) ในหลอดทดลอง พบว่าสาร [6]-shogaol มีฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์จากการเหนี่ยวนำด้วย H2O2 ที่กระตุ้นให้เกิดเซลล์ตาย โดยการยับยั้งภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชัน นอกจากนี้ยังกระตุ้นวิถีการส่งสัญญาณ Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) มีผลต่อการต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มการควบคุมการแสดงออกของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ heme oxygenase 1 (HO-1), การแสดงออกของโปรตีน Nrf2, NAD(P)H: quinine oxidoreductase 1 (Nqo1) และ HO-1 นอกจากนี้ยังมีผลในการปกป้องเซลล์จากการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันด้วย Rhododendrol จากผลการทดสอบนักวิจัยสรุปว่าสาร [6]-shogaol มีฤทธิ์ยั้งยั้งภาวะเครียดออกซิเดชันในหลอดทดลอง ปกป้องเซลล์ด้วยการกระตุ้นวิถีการส่งสัญญาณ Nrf2 ซึ่งเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมถึงฤทธิ์ในการปกป้องเซลล์ผิวหนังในระยะเริ่มต้นของโรคด่างขาว (vitiligo) หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของเม็ดสีผิวหนัง

Int J Mol Sci. 2020;21(10):3537. doi: 10.3390/ijms21103537.