การศึกษาทางคลินิกผลของแผ่นแปะที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหอมในการปรับปรุงลักษณะของรอยแผลเป็น

การศึกษาทางคลินิกผลของการแผ่นแปะที่มีส่วนผสมของ 10% สารสกัดจากหอม (Allium cepa; onion), allantoin 1% และ pentaglycan 4% ในผู้ป่วย 39 คนที่มีแผลเป็นนูนเกินและผู้ป่วย 7 คนที่มีแผลเป็นคีลอยด์ โดยใช้แผ่นแปะรอยแผลวันละครั้ง ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 8 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 24 สัปดาห์ ประเมินผลด้วยแบบประเมิน Patient and Observer Scar Assessment Scale (POSAS)v 2.0, ultrasonographic และ videocapillaroscopic ในช่วง 6, 12 และ 24 สัปดาห์ของการทดสอบ ผลการประเมินด้วย POSAS พบว่าการรอยแผลดีขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่ 12 ของการทดสอบ การประเมินด้วย ultrasonographic และ videocapillaroscopic พบว่าความหนาของแผลเป็นและการสร้างเส้นเลือดใหม่ (vascularization) ลดลงหลังจากสัปดาห์ที่ 12 ของการทดสอบจนถึงสัปดาห์ที่ 24 จากผลการทดสอบสรุปได้ว่าการใช้แผ่นแปะมีส่วนผสมของสารสกัดจากหอม allantoin และ pentaglycan วันละครั้ง ต่อเนื่องกัน 8 ชั่วโมง มีผลในการปรับปรุงลักษณะของรอยแผลเป็นให้ดีขึ้นภายใน 24 สัปดาห์

Dermatol Ther. 2021;34:e14665. doi: 10.1111/dth.14665.