การศึกษาทางคลินิกผลของครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากขิงในการบรรเทาอาการของผิวหนังที่ถูกทำลายจากแสงแดด

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 31 ราย อายุ 44 ± 7 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสาร 1% acetyl zingerone ที่สกัดจากขิง (Zingiber officinale Roscoe; ginger) โดยทาครีมให้ทั่วใบหน้า ยกเว้นบริเวณรอบ ๆ ดวงตา ทา 2 ครั้ง/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ประเมินผลการทดสอบในช่วงเริ่มการทดสอบเปรียบเทียบกับช่วงสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ของการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มที่ได้รับการทาครีมที่มีส่วนผสมของสาร acetyl zingerone มีผลต่อการลดค่าเฉลี่ยความรุนแรงของการเกิดริ้วรอย (average wrinkle severity: p = .019; mean = −25.7% change), ปริมาณริ้วรอยทั้งหมด (total wrinkle volume: p = .003; mean = −30.1% change), ปริมาณของเม็ดสี (pigment intensity: p = .021; mean = −25.6% change), ปริมาณของรอยแดง (redness intensity: p = .035; mean = −20.7% change) ในช่วงสัปดาห์ที่ 8 ของการทดสอบ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก และจากการประเมินการเกิดอาการข้างเคียง ได้แก่ อาการผิวหนังเป็นขุย (scaling), รอยแดง (erythema), ลักษณะของผิวที่มีสีอ่อนกว่าสีผิวปกติ (hypopigmentation) และลักษณะของผิวที่มีสีเข้มกว่าสีผิวปกติ (hyperpigmentation) ไม่พบความแตกต่างกันของทั้งสองกลุ่ม จากผลการทดสอบสรุปได้ว่า ครีมที่มีส่วนผสมของสาร acetyl zingerone มีผลช่วยในการบรรเทาอาการของผิวหนังที่ถูกทำลายจากแสงแดด ลดการเกิดริ้วรอย ความผิดปกติของเม็ดสี และการเกิดรอยแดง

J Cosmet Dermatol. 2021;20(1):166-73. doi: 10.1111/jocd.13464.