สารสกัดจากใบมะรุมช่วยลดความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้จากการใช้ยาแก้ปวด

ศึกษาผลของสารสกัดน้ำจากใบมะรุม (Moringa oleifera) ต่อความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ในหนูแรทจำนวน 40 ตัว โดยแบ่งหนูออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยอาหารและน้ำปกติ ไม่ได้รับสารสกัดหรือยาใดๆ (กลุ่มควบคุม) กลุ่มที่ 2 ป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะรุมขนาด 100 มก./กก./วัน กลุ่มที่ 3 ป้อนยาแก้ปวด tramadol ขนาด 40 มก./กก./วัน และกลุ่มที่ 4 ป้อนทั้งสารสกัดน้ำจากใบมะรุมและยา tramadol ร่วมกัน ทำการศึกษานานติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจวัดค่าฮอร์โมนเพศรวมถึงค่าชีวเคมีในเลือดอื่นๆ และชำแหละซากเพื่อตรวจวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ภายในร่างกาย ผลจากการศึกษาพบว่า หนูแรทกลุ่มที่ได้รับยา tramadol เมื่อสิ้นสุดการทดลองมีน้ำหนักตัว, น้ำหนักอัณฑะ, ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน, luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), จำนวนสเปิร์ม, การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม และการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการต้านอนุมูลอิสระ (catalase และ superoxide dismutase) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ในขณะที่จำนวนสเปิร์มที่มีลักษณะผิดปกติ อาการบาดเจ็บของเซลล์ในอวัยวะสืบพันธุ์ และระดับ thiobarbituric acid reactive substance (TBARS) ที่บ่งชี้ถึงการเกิดอนุมูลอิสระเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งการป้อนสารสกัดน้ำจากใบมะรุมร่วมกับยา tramadol มีผลให้ค่าชี้วัดดังกล่าวกลับมามีค่าใกล้เคียงกับหนูแรทปกติได้ แสดงให้เห็นว่า สารสกัดน้ำจากใบมะรุมสามารถยับยั้งความเสียหายของระบบสืบพันธุ์เพศผู้จากการใช้ยาแก้ปวด tramadol ได้

Toxicol Res (Camb). 2020;9(2):101-6.