สารสกัดจากใบมะรุมช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย

การวิเคราะห์สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีน (อัตราส่วน 50/50, 60/40 และ 80/20) จากใบมะรุม (Moringa oleifera L.) ด้วยวิธี High performance liquid chromatography ร่วมกับ tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS) พบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิค เมื่อนำสารสกัดดังกล่าวไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scaveniging assay พบว่า สารสกัดจากน้ำและกลีเซอร์รีนในอัตราส่วน 50/50 ที่ความเข้มข้น 50% มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุด และการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์ผิวหนังชนิด HaCaT (normal human keratinocyte) และ BJ fibroblasts พบว่า สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีนในอัตราส่วน 50/50, 60/40 และ 80/20 ที่ความเข้มข้นไม่เกิน 5% มีผลเพิ่มจำนวนของเซลล์และลดการเกิดอนุมูลอิสระในเซลล์ นอกจากนี้ ทำการทดสอบประสิทธิภาพการก่อให้เกิดอาการระคายเคือง (The irritant potential of the products) ของผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารลดแรงตึงผิว sodium coco sulphate (SCS) 1% สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีน (อัตราส่วน 50/50, 60/40 และ 80/20) จากใบมะรุมเข้มข้น 5, 3 และ 1% ด้วยวิธี Zein test พบว่า สารสกัดดังกล่าวมีแนวโน้มช่วยลดอาการระคายเคืองที่เกิดจาก SCS ซึ่งเป็นสารลดแรงตึงผิวที่นิยมใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายได้ จึงสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดน้ำและกลีเซอร์รีนจากใบมะรุมประกอบด้วยสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์ผิวหนัง โดยต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และช่วยลดการเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังจากสารลดแรงตึงผิว ส่งผลให้เพิ่มความปลอดภัยของเครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย

Dermatol Res Pract. 2020;2020:8197902