องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวสีดำ

การวิเคราะห์สารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีดำ (Oryza sativa L.; purple black rice) โดยแยกสารสกัดหยาบของข้าวสีดำและสกัดแยกบริสุทธิ์ด้วย silica gel thin layer chromatography วิเคราะห์สาร anthocyanin ด้วยเทคนิค ultraviolet visible spectroscopy, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy และ high-performance liquid chromatography ทดสอบความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีดิวซ์ทั้งหมดของข้าวสีดำ ด้วย salicylic acid Fenton system, superoxide radical system, H2O2 scavenging system, DPPH-free radical scavenging system และ Prussian blue method ผลการทดสอบพบว่าสารสำคัญในข้าวสีดำคือ cyanidin-3-glucoside สารในกลุ่ม anthocyanin มีความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระ OH, O2-, H2O2, DPPH และอัตราความสามารถในการจับกับอนุมูลอิสระและความสามารถในการเป็นสารรีดิวซ์ของข้าวจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเข้มข้นของเม็ดสี (pigment) ในข้าวสีดำเข้มข้นขึ้น

Chem Biol Drug Des. 2020:1-10