ฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสารสำคัญจากเห็ดฟาง

การทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของสาร VGPI-a จากเห็ดฟาง (Volvariella volvacea) ซึ่งเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ (macromolecular polysaccharide) และเป็นสารในกลุ่ม α- glucan ที่มีน้ำหนักโมเลกุล 1435.6 kDa ในเซลล์ macrophage ชนิด RAW264.7 โดยบ่มเซลล์ดังกล่าวร่วมกับ VGPI-a ขนาด 31.25, 125 และ 500 มคก./มล. เป็นเวลานาน 24 ชม. พบว่า สาร VGPI-a ทุกขนาดไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ macrophage และมีผลเหนี่ยวนำให้ macrophage กระตุ้นการสร้างและการแสดงออกของ nitric oxide (NO), tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin-6 (IL-6) และ IL-1β รวมทั้งทำให้การเกิดกระบวนการ phagocytosis มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยการออกฤทธิ์จะขึ้นกับขนาดที่ให้ นอกจากนี้ยังพบว่าสาร VGPI-a กระตุ้น MAPK signaling pathway โดยเพิ่มระดับการเกิดปฏิกิริยา phosphorylation ของ p38, JNK และ ERK ของ macrophage ส่งผลให้การแสดงออกและการหลั่ง NO, TNF-α, IL-6 และ IL-1β เพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าสาร VGPI-a จากเห็ดฟางมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

Carbohydr Polym. 2020;230:115674