ฤทธิ์บรรเทาอาการเหนื่อยล้าของสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรส

ศึกษาฤทธิ์บรรเทาอาการเหนื่อยล้าของสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรส (Passiflora edulis Sims) ในหนูเม้าส์ ซึ่งจากการสกัดและวิเคราะห์สารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสผลสีม่วงด้วยเทคนิค HPLC และ UPLC-MS/MS พบว่า ประกอบด้วยสารสำคัญ 3 ชนิดคือ cyanidin-3-O-glucoside, cyanidin-3-O-rutinoside และ peonidin-3-O-glucoside และมีปริมาณแอนโธไซยานินที่สกัดได้เท่ากับ 710.40 มก./ก. การทดลองป้อนสารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสผลสีม่วงขนาดวันละ 200, 400 และ 600 มก./กก. ติดต่อกันนาน 30 วัน ให้แก่หนูเม้าส์ พบว่ามีฤทธิ์ต้านอาการเหนื่อยล้าเมื่อทำการทดสอบด้วยวิธี weight-loaded forced swimming test ซึ่งเป็นวิธีการใช้แผ่นโลหะผูกไว้ที่หางหนูแล้วปล่อยหนูลงไปว่ายน้ำ โดยพบว่า การป้อนสารแอนโธไซยานินทั้ง 3 ขนาดมีผลทำให้หนูพยุงตัวอยู่บนผิวน้ำได้นานขึ้น 25.84, 58.26 และ 88.81% ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์ค่าทางชีวเคมีในเลือดหนูพบว่า การป้อนสารแอนโธไซยานินมีผลลดระดับ lactate dehydrogenase (LDH), blood lactate (BLA) และ blood urea nitrogen (BUN) ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะความเสียหายและความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย และเพิ่มระดับ liver glycogen (LG) ซึ่งบ่งชี้ถึงความทนของร่างกายเมื่อออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระคือ superoxide dismutase (SOD) และลดระดับ malondialdehyde (MDA) ซึ่งแสดงถึงการเกิดอนุมูลอิสระในกล้ามเนื้อ ลดระดับไซโตไคน์ที่บ่งชี้ถึงภาวะอักเสบในกล้ามเนื้อได้แก่ tumor necrosis factor-α (TNF- α), interlukine-1β (IL-1β), และ IL-6 และเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน peroxisome proliferator-activated receptor g coactivator -1α (PGC-1α) และ peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเกิดกระบวนการสลายไขมันและการสังเคราะห์พลังงานจากไมโตคอนเดรียทำให้ร่างกายมีความทนและออกกำลังกายได้นานขึ้น จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า สารแอนโธไซยานินจากเปลือกเสาวรสผลสีม่วงมีฤทธิ์ช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าได้

J Funct Foods. 2020;65:103725