ผลของกระชายดำต่อสมรรถภาพทางเพศของหนูเพศผู้ที่เป็นเบาหวาน

เมื่อป้อนหนูแรทเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วยผงเหง้ากระชายดำ (Kaempferia parviflora) ขนาด 140 280 และ 420 มก./กก. วันละครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากระชายดำไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว ระดับน้ำตาลในเลือด และการกินอาหารของหนูที่เป็นเบาหวาน แต่มีผลเพิ่มน้ำหนักของอวัยวะสืบพันธุ์ ได้แก่ อัณฑะ ท่อเก็บเชื้ออสุจิ (epididymis) และต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ (seminal vesicle) กระชายดำที่ขนาด 420 มก./กก. มีผลเพิ่มความหนาแน่นของอสุจิ แต่ไม่มีผลต่อการเคลื่อนไหว (sperm motility) และความมีชีวิต (sperm viability) ของอสุจิ นอกจากนี้ยังมีผลเพิ่มระดับฮอร์โมน testosterone และทำให้พฤติกรรมทางเพศของหนูดีขึ้น แสดงว่ากระชายดำมีผลในการกระตุ้นความต้องการทางเพศของหนูที่เป็นเบาหวานได้ โดยเพิ่มความหนาแน่นของตัวอสุจิ เพิ่มฮอร์โมนเพศชาย testosterone และช่วยให้สมรรถภาพทางเพศของหนูดีขึ้น

Andrologia 2017;00:e12770.