สารสำคัญและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าหญ้าแห้วหมู

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำมันหอมระเหยจากเหง้าหญ้าแห้วหมู พบว่าสารสำคัญส่วนใหญ่ในน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ α-cyperone (38.46%), cyperene (12.84%) และ α-selinene (11.66%) น้ำมันหอมระเหยมีฤทธิ์ดีในการต้านอนุมูลอิสระเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และ ABTS radicals scavenging และ Ferric reducing antioxidant power มีฤทธิ์ป้องกันความเสียหายของดีเอ็นเอที่ถูกเหนี่ยวนำด้วย ferrous ion (Fe2+) และ 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine) dihydrochloride (AAPH) นอกจากนี้น้ำมันหอมระเหยยังมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งสมองชนิด SH-SY5Y และต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Salmonella typhimurium และ Shigella dysenteriae ซึ่งฤทธิ์เหล่านี้จะแปรผันตรงกับความเข้มข้นของน้ำมันหอมระเหย โดยฤทธิ์จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อความเข้มข้นเพิ่มขึ้น

Scientific Reports 2017;7,45231|DOI: 10.1038/srep45231.