ผลของน้ำมันวอลนัทต่อระดับไขมันในผู้ป่วยเบาหวานที่มีไขมันในเลือดสูง

การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับไขมันในเลือดสูง จำนวน 100 คน อายุ 35-75 ปี โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่รับประทานน้ำมันวอลนัท (Persian walnut oil) ครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง (1 แคปซูล ประกอบด้วยน้ำมันวอลนัท 1.25 ซีซี เท่ากับขนาด 15 ซีซี/วัน) ร่วมกับอาหาร เป็นเวลา 90 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุ่มควบคุม พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันวอลนัทจะมีระดับของคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอร์ไรด์ ไขมันชนิด LDL และอัตราส่วนของคอเลสเตอรอลรวม/ไขมันชนิด HDL ลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และระดับของไขมัน HDL มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับน้ำมันวอลนัท ไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการรับประทานน้ำมันวอลนัท มีเพียงผู้ป่วย 2 ราย ที่เกิดอาการแพ้น้ำมัน (gastrointestinal oil intolerance) แต่ไม่รุนแรง แสดงว่าการเสริมน้ำมันวอลนัทในอาหารมีผลปรับปรุงระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานให้ดีขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคในผู้ป่วยเบาหวานได้

Nutrition&Diabetes 2017;7,259/doi:10.1038/nutd.2017.8.