น้ำมันว่านมหาเมฆต่อการชะลอการงอกของขนและสีผิวของรักแร้

การศึกษาผลของน้ำมันว่านมหาเมฆ (Curcuma aeruginosa Roxb.) ที่ได้จากการกลั่นด้วยน้ำและเตรียมในรูปแบบโลชันต่อการชะลอการงอกของขนและสีผิวของรักแร้ โดยทดสอบในผู้หญิงจำนวน 60 คน อายุ 18-23 ปี ให้ทาโลชันซึ่งมีน้ำมันว่านมหาเมฆ ผสมอยู่ 1% หรือ 5% ที่รักแร้ข้างหนึ่ง และอีกข้างหนึ่งให้ทาเบสโลชัน (base-lotion) วันละ 2 ครั้ง ตอนเช้าและเย็น เป็นเวลา 10 สัปดาห์ หลังจากนั้นให้ทาเบสโลชันที่รักแร้ทั้งสองข้างต่อไปอีก 2 สัปดาห์ ทำการวัดความยาวและความหนาแน่นของขน และสีของผิวรักแร้ทุกสัปดาห์ พบว่าการใช้โลชันน้ำมันว่านมหาเมฆเข้มข้น 1% และ 5% สามารถชะลอการงอกของขนรักแร้ได้ 13±1.5% และ 16±0.9% ตามลำดับ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 5 ถึง 11 แต่ไม่มีผลต่อความหนาแน่นของขน นอกจากนี้การใช้โลชันน้ำมันว่านมหาเมฆทั้ง 2 ขนาด ยังมีผลลดความคล้ำของสีผิวรักแร้เมื่อเทียบกับการใช้เบสโลชันภายใน 3 สัปดาห์ และผลยังคงอยู่ได้นาน 2 สัปดาห์ หลังจากหยุดการศึกษาแล้ว ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความพึงพอใจในผลการรักษา ไม่รู้สึกระคายเคืองผิว และไม่พบผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการใช้ แต่มีบางรายที่ไม่ชอบกลิ่นของผลิตภัณฑ์ สรุปได้ว่าน้ำมันว่านมหาเมฆมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการชะลอการงอกของขน และลดความคล้ำของสีผิวรักแร้

Phytomedicine 2017;25:29-38.