ฤทธิ์ต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศที่ให้เสริมในผู้ป่วยคอเลสเตอรอลสูงในเลือด

สารฟลาโวนอยส์จากสารสกัดเอทานอลของรากชะเอมเทศต้านการเกิดแผลที่ผนังหลอดเลือดที่แข็งตัวเกี่ยวกับการยับยั้งการเกิดออกซิเดชั่นของ LDLในหนู ให้สารสกัดในกลุ่มทดลองที่มีระดับไขมันในเลือดปกติ เกิดการยับยั้งออกซิเดชั่นของ LDL ได้ ผลต้านการเกิดหลอดเลือดแข็งตัวของสารสกัดชะเอมเทศในผู้ป่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในเลือดระดับปานกลาง ให้สารสกัดในขนาด0.1ก./วันกับคนไข้เป็นเวลา1เดือนให้ยาหลอกต่อไปอีก 1 เดือนพบว่าสารสกัดชะเอมเทศลดความไวในการเกิดออกซิเดชั่นในพลสาสมาได้19%เพิ่มความต้านทานของ LDL ในพลาสมาต่อการเปลี่ยนแปลงของผนังหลอดเลือดที่แข็งตัวขึ้นได้แก่ต้านทานการเกิดการออกซิเดชั่น55%การตกตะกอนของเม็ดเลือด28%การเกิดretention 25% ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในพลาสมาได้5% ลดระดับ LDLในพลาสมา9%และลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมา14%หลังจากให้ยาหลอกต่อมาอีก 1 เดือนค่าตัวแปรกลับสู่ระดับเดิม การให้สารสกัดชะเอมเทศลดความดันโลหิตในขณะหัวใจบีบตัวได้อีก10% การให้เป็นอาหารเสริมกับผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงในเลือดอาจลดระดับคอเลสเตอรอลได้ปานกลางและต้านออกซิเดชั่นที่รุนแรง อาจช่วยต้านโรคหลอดเลือดและหัวใจได้

Nutrition 18(3);2002:268-73