พิษเฉียบพลันและเรื้อรังของน้ำมันเทียนดำ

พิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาและหนูขาววัดจากค่า LD50 และการทดสอบทางชีวเคมี โลหิตวิทยาและการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเมื่อเกิดโรค การศึกษาพิษของน้ำมันจากเมล็ดเทียนดำในหนูตะเภาจากการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น.น.ตัว เข้าทางปาก และ 2.06 2mL/kg น.น.ตัว ฉีดเข้าทางหน้าท้อง การศึกษาพิษเรื้อรังของหนูขาวโดยการกรอกน้ำมันเทียนดำ 2 mL/kg น้ำหนักตัวเข้าทางปากทุกวันเป็นเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับเอนไซม์ของตับรวมถึง aspartate-aminotransferase, alanine-aminotransferase และ gamma-glutamyl transferase และเนื้อเยื่อระดับ serum cholesterol, triglyceride กลูโคส จำนวนเม็ดเลือดขาว leukocyte และเกล็ดเลือดลดลง ระดับฮีมาโตคริตและฮีโมโกลบินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม พิษต่ำ ๆ ของน้ำมันเมล็ดเทียนดำ ค่า LD50 สูง แต่ค่าเอนไซม์ตับยังคงเดิม ค่า therapeutic dose อยู่ขั้นปลอดภัย แต่ต้องพิจารณาจำนวนเม็ดเลือดขาว leukocyte และเกล็ดเลือด

Phytomedicine 2002;9(1):69-74.