การทดสอบผลของผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองในการรักษาอาการที่เกิดจากภาวะขาดฮอร์โมน

การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดลองทางคลินิคโดยมีโรงพยาบาลของสเปนเข้าร่วม 13 แห่ง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ซึ่งมี isoflavone มีฤทธิ์ เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงเป็นส่วนประกอบหลัก (1 แคปซูลมี isoflavone 17.5 มก.) เพื่อจะดูผล ในสตรีวัยหมดประจำเดือน อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ซึ่งมีอาการขาดประจำเดือนแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีอาการร้อนวูบวาบปานกลาง หรือรุนแรงทุกวัน 6 ครั้งในช่วง 15 วัน ก่อนรับเข้าโครงการ ไม่มีการรับประทานฮอร์โมน หรือวิตามินอีอย่างน้อย 6 อาทิตย์ หรือไม่มีการรับประทาน Raloxifen หญิงเหล่านี้จะได้รับยา 1 แคปซูลตอนเช้า และ 1 แคปซูลตอนกลางคืน เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าอาการร้อนวูบลดลง 80.82% ของผู้ป่วยมีเพียง 5.48% ที่อาการไม่เปลี่ยนแปลง และพบว่าการเกิดอาการร้อนวูบวาบลดลง 47.8% จาก 6 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง และอาการอื่นๆ ลดลง

Phytomedicine 2002;9:117-24