ประสิทธิผลและความปลอดภัยของสารสกัดรวงข้าวหอมมะลิต่อการชะลอความเสื่อมของผิวหนัง

สารสกัดจากข้าวมีสารกลุ่มฟีโนลิก สาร p-coumaric, ferulic และ caffeic acids สูง ซึ่งการศึกษาในหลอดทดลองพบว่า มีฤทธิ์ชะลอความแก่ ต้านการเกิดออกซิเดชัน ยั้บยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน โดยยับยั้งการทำงานของ tyrosinase และ tyrosinase related proteins-2 และไม่เป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของคน ส่วนการศึกษาทางคลินิกชนิดสุ่มแบบปกปิดทั้ง 2 ฝ่าย ในอาสาสมัครหญิงชาวไทยอายุระหว่าง 25-50 ปี จำนวน 24 คน ที่ไม่มีปัญหาทางด้านผิวหนัง โดยให้ทาครีมที่มีสารสกัดจากรวงข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 ความเข้มข้น 0.1 - 0.2% ที่ท้องแขนด้านใน วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น นาน 84 วัน พบว่า ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ทำให้ผิวขาวขึ้น ลดการเกิดริ้วรอย และผิวเนียนเรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปได้ว่า ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากรวงข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 ในขนาดความเข้มข้น 0.1 – 0.2% มีผลช่วยให้สีผิวจางลง โดยมีกลไกไปลดการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง และทำให้ผิวชุ่มชื้น เนียนเรียบขึ้น

J Ethnopharmacol 2016;193:607-16.