ฤทธิ์ต่อภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนของสารสกัดทับทิม

การศึกษาทางคลินิกแบบ randomized, double-blind, placebo-controlled ในอาสาสมัคร 48 คน อายุ 30-60 ปี ที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนซึ่งมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง (body mass index; BMI) 25-40 กก./ม.2 โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกให้รับประทานสารสกัดจากผลทับทิม (Punica granatum L.) ขนาด 1000 มก./วัน [ประกอบด้วยกรดเอลลาจิก (ellagic acid) ประมาณร้อยละ 40] เป็นเวลา 30 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดสอบพบว่าสารสกัดทับทิมมีผลในการลดระดับน้ำตาลและอินซูลิน ลดคอเลสเตอรอลรวม คอเลสเตอรอลชนิด LDL และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิด HDL นอกจากนี้ยังมีผลช่วยลดระดับสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ได้แก่ มาลอนไดอัลดีไฮด์ (malondialdehyde; MDA) และ interleukin-6 รวมทั้งโปรตีนตัวชี้วัดการอักเสบชนิดไวสูง (high sensitivity C-reactive protein; hs-CRP) จากผลการทดสอบจึงสรุปได้ว่าสารสกัดทับทิมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ และอาจช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับความอ้วนได้

Complement Ther Clin Pract 2016;22:44-50.