ฤทธิ์ต้านการแพ้ของเป๊ปเปอร์มินต์

น้ำมันเป๊ปเปอร์มินต์มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง ได้แก่ลดการอักเสบ ต้านแบคทีเรีย ต้านเชื้อรา และได้มีการศึกษาพบว่าสารสกัดเป๊ปเปอร์มินต์ด้วยอัลกอฮอล์ (50%) มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮีสตามีนจาก mast cell และลดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จึงได้นำมาศึกษาต่อ พบว่าแยกได้เฟลโวนอยล์ 6 ชนิด คือ eriocitrin, narirutin, hesperidin, luteolin-7-O-rutinoside, isorhoifolin, diosmin, rosmarinic acid และ 5,7-dihydrochromone-7-O-rutinoside เมื่อนำไปตรวจสอบพบว่า isorhoifolin มีฤทธิ์ดีที่สุด และยับยั้งอาการแพ้ น้ำมูลไหล คัดจมูกได้ดี เมื่อให้ในขนาด 100 และ 300 มก./กก. น่าจะได้นำไปศึกษาทางคลินิคต่อไป

Biol Pharm Bull 2002;25(2):256-9.