น้ำผึ้งกับการเมตาบอลิสมของสารจากชะเอมเทศ

กลีไซริซินและกลีไซริทติคแอซิดเป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ ชะเอมเทศ ชะเอมเทศมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่าง รวมทั้งลดการอักเสบ ต้านไวรัส ต้านการเกิดอนุมูลอิสระ และมีการใช้ทางคลินิค ในการรักษาตับอักเสบเรื้อรัง และ AIDS แต่การได้รับกลีไซริซินมากเกินไป จะทำให้เกิด ภาวะ aldosteronism ซึ่งมีอาการความดันสูง น้ำคั่ง บวมน้ำ มีการสูญเสียโปแตสเซียม ปัสสาวะเป็นด่าง อ่อนเพลีย หัวใจทำงานผิดปกติ ปัสสาวะมาก กระหายน้ำ และสารที่ทำให้เกิดภาวะนี้คือกลีไซริทติคแอซิด ซึ่งเป็นเมตาบอลิสมของกลีไซริซิน เป็นสารที่พบใน ธรรมชาติที่มี ฤทธิ์ลดการอักเสบแรงกว่ากลีไซริซิน น้ำผึ้งทำให้เกิดมีกลีไซริทติกแอซิดมากขึ้น จึงถูกดูดซึมมาก ทำให้เสริมฤทธิ์ของชะเอมเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดภาวะ aldosteronism มากขึ้น

Biol Pharm Bull 2002;25(1):87-91