ผลของสารสกัดและสารโพลีนีนอลของชาเขียวต่อเอนไซม์เปปทิเดสต่างๆ กัน

การวิจัยสารสกัดชาเขียวชนิด triple-standardized green tea extract(EFLA 085942)และอนุพันธุ์เคทิซินบางตัวต่อเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและมะเร็ง เอนไซม์ที่มีบทบาทสำคัญในการสลายตัวของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือ elastase และ collagenase ส่วนที่สำคัญต่อการอักเสบคือ elastase และ neutral endopeptidase พบว่าสารสกัดยับยั้งเอนไซม์ elastase และ neutral endopeptidase ได้มากกว่า collagenase(IC50 collagenase = 200 ug/ml, IC50 elastase = 2.5 ug/ml, IC50 NEP = 40 ug/ml) (-)-Epigallocatechingallate สามารถยับยั้งเอนไซม์ทั้ง 3 ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ (+/-)-catechin, (-)-epicatechin และ(-)-epigallo catechin กลับมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์เพียง 1 สัปดาห์หรือไม่มีฤทธิ์ยับยั้ง กลุ่มของ gallatge หรือ phenyl ในตำแหน่งที่ 3 ของเคทิซินน่าจะมีบทบาทต่อการทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ และได้เปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ elastase ของสารสกัดชาเชียว และ (+)-epigallocatechingallate สามารถแสดงฤทธิ์ยับยั้งได้มากกว่าถึง 6 เท่า จึงอาจใช้ (+)-epigallocatechin เป็นตัวเทียบมาตรฐานของสารสกัดชาเขียวได้

International Congress and 49th Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant Research, Sep 2-6;2001:103