ฤทธิ์ป้องกันพิษจากแคดเมี่ยมของน้ำมันมะกอกและน้ำมันจากเมล็ดขี้กาเทศ

การศึกษาผลของน้ำมันมะกอก (Olea europaea L.) และน้ำมันจากเมล็ดขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis (L.) Schrad) ในการปกป้องความเป็นพิษของแคดเมี่ยม โดยป้อนอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันขี้กาเทศ ความเข้มข้น 4% (4 ก./100 ก. น้ำหนักอาหาร) ร่วมกับการป้อนน้ำดื่มที่มีส่วนผสมของแคดเมี่ยม 50 มก./น้ำดื่ม 1 ล. ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าทั้งน้ำมันมะกอก และน้ำมันขี้กาเทศช่วยลดปริมาณเอนไซม์ alanine aminotransferase และ aspartate aminotransferase ซึ่งเป็นดัชนี้ชี้วัดความเป็นพิษต่อตับให้กลับสู่ค่าปกติ ลดการเกิดออกซิเดชั่นของไขมัน (lipid oxidation) และลดปริมาณ protein carbonyl ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการได้รับแคดเมี่ยม นอกจากนี้น้ำมันมะกอกและน้ำมันขี้กาเทศยังช่วยเพิ่มปริมาณกลูต้าไธโอน ปริมาณวิตามินซี เอ และอี ซึ่งทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระในร่างกายอีกด้วย แสดงให้เห็นว่าทั้งน้ำมันมะกอก และน้ำมันขี้กาเทศต่างมีฤทธิ์ปกป้องความเสียหายของตับจากการได้รับสารพิษแคดเมี่ยม โดยเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและลดกระบวนการออกซิเดชั่น (oxidative stress)

Food Chem Toxicol 2015;78:177-84