ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของเหล่งต๋าเช่า

การศึกษาฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของสารสกัดน้ำจากรากเหล่งต๋าเช่า (Gentiana scabra Bunge) ในเซลล์ของต่อมไร้ท่อในทางเดินอาหาร (NCI-H716 cell) พบว่าสารสกัดน้ำจากเหล่งต๋าเช่า มีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง glucagon-like peptide-1 (GLP-1) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ชักนำให้มีการหลั่งอินซูลินเพื่อตอบสนองต่อระดับกลูโคสที่สูงขึ้น โดยความสามารถในการกระตุ้นนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ และเมื่อทำการทดสอบในหนูเม้าส์ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (db/db mouse) พบว่าสารสกัดจากรากเหล่งต๋าเช่าขนาด 100 และ 300 มก./กก.น้ำหนักตัว มีผลลดน้ำตาลในเลือดได้ดีเทียบเท่ากับการป้อนยารักษาเบาหวาน metformin ขนาด 300 มก. ให้แก่สัตว์ทดลอง โดยเหล่งต๋าเช่าจะกระตุ้นการหลั่ง GLP-1 ในเลือด ร่วมกับเพิ่มการหลั่งอินซูลิน และจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่า สารสำคัญที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการหลั่ง GLP-1 จากสารสกัดน้ำรากเหล่งต๋าเช่าคือ สารกลุ่ม iridoid glycosides ที่ชื่อว่า loganic acid การศึกษานี้แสดงให้เห็นศักยภาพและความเป็นไปได้ที่จะนำรากเหล่งต๋าเช่าไปใช้ในการลดน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แบบไม่พึ่งอินซูลิน

J Ethnopharmacol 2015;172:219-26