การเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิสมของหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานของสารสกัดใบบัวบก

การศึกษาในหนูแรท โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุมที่ให้กินอาหารปกติ กลุ่มที่ 2 กลุ่มหนูอ้วนโดยให้กินอาหารที่มีไขมันสูง กลุ่มที่ 3 กลุ่มหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานโดยให้กินอาหารไขมันสูงและเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin กลุ่มที่ 4 กลุ่มหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานและได้รับสารสกัด 70% เอทานอลจากใบบัวบก ขนาด 300 มก./กก. นาน 4 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 5 กลุ่มหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานและได้รับยา metformin ขนาด 300 มก./กก. นาน 4 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่ได้รับสารสกัดใบบัวบก ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ระดับอินซูลินในเลือดเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ HDL ในเลือดด้วยเมื่อเทียบกับกลุ่มหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานแต่ไม่ได้รับสารสกัดใบบัวบก นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สารสกัดใบบัวบกในระยะยาว (3 เดือน) ยังมีผลช่วยปรับเปลี่ยนเมตาบอลิสมที่จะเหนี่ยวนำให้เป็นโรคเบาหวานกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ด้วย สรุปได้ว่าสารสกัดใบบัวบกมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยน เมตาบอลิสมของหนูอ้วนที่เป็นเบาหวานให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ลดระดับน้ำตาลและคอเลสเตอรอล และเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดด้วย

J Ethnopharmacol 2016;180:60-9.